Kainos

Nuotraukos Formatas            Kaina

                9×13                         0.40 eur.

              10×15                        0.50 eur.

              13×18                        0.90 eur.

              15×21                        1.00 eur.

              20×30                        3.20 eur.

              30×45                        7.00 eur.

         Dokumentinė                 9.00 eur.